ประกันการเดินทาง msig

ประกันการเดินทาง msig อยากเดินทาง เตรียมทุกอย่างแล้ว แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณได้เที่ยวง่าย สบายใจครบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง คุ้มครองครบ ทั้งการฉ้อฉลของบริษัททัวร์ และทรัพย์สินภายในบ้านระหว่างเดินทาง. ประกันเดินทางเริ่มต้นหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน หาง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ คุ้มครองครบจบชัวร์. ขยายเวลาคุ้มครองอัตโนมัติ. ชีวิต เที่ยวบิน ทรัพย์สิน.

ประกันการเดินทาง MSIG

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ประกันการเดินทาง msig

แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ
คุณสมบัติหลักของประกันการเดินทาง msig
ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท พร้อมทุนประกันสูงถึง 1,500,000 ล้านบาท
เดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท
คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

จุดเด่นแผนความคุ้มครอง ของ ประกันการเดินทาง msig

1.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
2.คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท
3.กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
4.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท
5.เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท
6.คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 60,000 บาท
7.กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย ประกันการเดินทาง msig

1.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2.แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
3.แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
4.ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
5.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
6.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
7.ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย
8.หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

ประกันภัยการเดินทาง – รายเที่ยว และ รายปี

เที่ยวได้ ไม่มีสะดุด ให้ ประกันการเดินทาง msig ดูแล

แผนรายเที่ยว
กรอกโค้ด : DataSim เมื่อซื้อเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป รับ sim2fly มูลค่า 399.- 1 ชิ้น/ท่าน
เลือกรับ Starbuck e-Coupon กรอกโค้ด: Coffee11 สูงสุด 800./ท่าน
หรือ เลือกรับ Lotus Gift Card กรอกโค้ด : Lotus11 สูงสุด 800.-/ท่าน

แผนรายปี
เลือกรับ Starbuck e-coupon+ Sim2fly สูงสุด 1200.- กรอกโค้ด : Coffee11
เลือกรับ Lotus + Sim2fly สูงสุด 1200.- กรอกโค้ด : Lotus11
*เฉพาะ Easy 1,2 รับ sim2fly มูลค่า 899.-
*เฉพาะ Easy 3 รับ sim2fly มูลค่า 399.-

กรณีที่ท่านเลือกรับโปรโมชั่นที่เป็นบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ e-coupon บริษัท ฯ จะจัดส่ง บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็น e-coupon ทาง SMS ที่เบอร์มือถือของท่าน หลังจากวันที่สมัครทำประกันภัยการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
กรณีที่ท่านเลือกรับโปรโมชั่นที่เป็นบัตรกำนัล Lotus gift voucher บริษัท ฯ จะจัดส่ง บัตรกำนัล ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ หลังจากวันที่สมัครทำประกันภัยการเดินทาง ภายใน 30 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
กรณีที่ท่านได้รับ Sim2fly บริษัท ฯ จะจัดส่ง ของกำนัล ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ หลังจากวันที่สมัครทำประกันภัยการเดินทาง ภายใน 45 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)
กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์และของกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเท่านั้น
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัท
บริษัท ฯ จะจัดส่ง คูปองส่วนลดร้านค้า และส่วนลดรถเช่าในประเทศญี่ปุ่นไปให้ท่าน พร้อมกับอีเมล์กรมธรรม์
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ที่จัดให้พนักงานหรือสมาชิกในกลุ่ม เดินทางไปเพื่อทำงาน

* คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม! เบี้ยประกันหลักร้อย ความคุ้มครองหลักล้าน ซื้อวันนี้ ลดเพิ่มอีกทันที 15% เคลมง่าย พร้อมคุ้มครองครอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก การันตียื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน ยินดีคืนเงิน! วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%